Produkujemy z troską o przyrodę, 
                  żywimy dbając o ludzkie zdrowie 

Linki, czyli ważne strony dla ekologii, rolnictwa i wszelkich innych zagadnień poświęconych problemom, z którymi stykamy się na co dzień w naszej działalności. Zapraszamy Państwa do regularnego odwiedzania tych stron i korzystania z informacji w nich zawartych.

POLSKA IZBA ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ


Ekoland Zarząd Główny

Ekoland Oddział Wschodniomazowiecki

Ekoland Oddział Lubelski

Ekoarka - kwartalnik poświęcony zagadnieniom rolnictwa ekologicznego

PPR - Pierwszy Portal Rolny

Kampania "Stop dla GMO w Polsce"

ICPPC

Biokurier - wszystko o rolnictwie ekologicznym

Ministerstwo Rolnictwa

IFOAM Group


ARiMR


POLSKA WOLNA OD GMO


EM W ROLNICTWIE 


Nowości


Archiwum