Produkujemy z troską o przyrodę, 
                  żywimy dbając o ludzkie zdrowie 
MATERIAŁY ZE SZKOLEŃ GO AGRI BIO do pobrania TUTAJŚRODKI OCHRONY ROŚLIN SPEŁNIAJĄCE WYMOGI PRODUKCJI EKOLOGICZEJ TUTAJ

WYKAZ NAWOZÓW I ŚRODKÓW POPRAWIAJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI GLEBY TUTAJ
 

POZWOLENIE NA UŻYCIE KOWENCJOALEGO MATERIAŁU SIEWNEGO TUTAJ

WYKAZ EKOLOGICZNEGO MATERIAŁU SIEWNEGO TUTAJ
Nowości


Archiwum