Produkujemy z troską o przyrodę, 
                  żywimy dbając o ludzkie zdrowie 

Wybory w Ekolandzie

04-04-2013

27 marca 2013 w Przysieku pod Toruniem odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Ekoland. Przedstawiciele Zachodniopomorskiego Oddziału Ekolandu ponownie zasiadają we władzach krajowych naszego Stowarzyszenia. 


Miło nam poinformować, że w skład nowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ekoland ponownie wszedł Piotr Woźnicki, który nadal będzie się opiekować finansami Ekolandu. Z kolei nową wiceprzewodniczącą została Isadora Freyer. Edyta Jaroszewska-Nowak, dotychczasowa wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego weszła w skład Komisji Rewizyjnej. Na czele tej ostatniej nadal stoi Angelika Szcześniak.
 Kadencja 2010-2013. Od lewej: Edyta Jaroszewska Nowak - wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego, Angelika Szcześniak - przewodnicząca Komisji rewizyjnej, Robert Kuryluk - sekretarz zarządu Głównego, Danuta Pilarska - przewodnicząca Zarządu Głównego oraz Piotr Woźnicki - skarbnik.

Poniżej
Zarząd Głowny - kadencja 2013-2016. Od lewej: Robert Kuryluk - sekretarz, Isadora Freyer - wiceprzewodnicząca, Piotr Woźnicki - skarbnik, Danuta Pilarska - przewodnicząca, Piotr Zaleszczyk - członek.
Nowości


Archiwum