Produkujemy z troską o przyrodę, 
                  żywimy dbając o ludzkie zdrowie 

Konferencja w Krakowie

27-02-2013
22.02.2013r w Konsulacie Generalnym Austrii w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja "Ochrona i promocja prawdziwego jedzenia". 

Nie zabrakło na niej przedstawicieli naszego Oddziału, którzy brali w niej czynny udział. Wśród uczestników konferencji był też Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, co bardzo nas cieszy ze względu na to, że poruszane tematy są niezwykle ważne dla rozwoju rolnictwa tradycyjnego i ekologicznego w naszym regionie.

Na zdjęciach:

1. Wykład przedstawicielki Ministerstwa Zdrowia Austrii dr Evy Claudii Lang, która wyjaśniła w jaki sposób Austria zachowała status kraju wolnego od GMO i jak wprowadziła zakaz upraw  i obrotu organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

2. Uczestnicy konferencji

3 i 4.-  produkty tradycyjne i ekologiczne, które wytworzone przez rolników nie mają szans na legalna sprzedaż.

5. Wicemarszałek Jarosław Rzepa w rozmowie z Konsulem Austrii Christophem Ceską i jego małżonką.

Nowości


Archiwum