Młodzież z Gawrońca w Kluczkowie

11-02-2013
Dnia 08 lutego 2013r. młodzież z Gawrońca przyjechała do Kluczkowa na spotkanie z rolnikami prowadzącymi gospodarstwa ekologiczne. 

Celem spotkania było zapoznanie i opowiedzenie dzieciom i młodzieży o zwierzętach w takich gospodarstwach i o uprawach ekologicznych.

Edyta Jaroszewska- Nowak opowiadała i pokazywała slajdy na temat ekologii i GMO, mówiła o życiu zwierząt w gospodarstwach i jak prowadzić ekologiczne gospodarstwo.

 W trakcie spotkania  zadawano dzieciom pytania na temat tego, co usłyszały i z grupy zastali wyłonieni najlepsi, którzy zapamiętali najwięcej na temat ekologii i GMO.

Państwo Radomscy przygotowali pogadankę na temat pszczół oraz miodów, młodzież bardzo chętnie brała czynny udział w rozmowie i zadawała dużo pytań. Każdy z uczestników mógł spróbować miodu.

Dzieci otrzymały poczęstunek oraz mogły zapoznać się ze znakami,które zazwyczaj są na produktach ekologicznych.

Na koniec wręczono wszystkim uczestnikom drobiazgi a najlepszym, którzy wykazali się wiedzą na temat Rolnictwa Ekologicznego wręczono Certyfikaty oraz książeczki na temat Ekologii.

Nowości


Archiwum