Produkujemy z troską o przyrodę, 
                  żywimy dbając o ludzkie zdrowie 

Walne Zgromadzenie

10-03-2018
Walne zebranie wybrało nowe władze.
W dniu 10.03.2018r odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Ekoland.
Zostały wybrane nowe władze na trzyletnią kadencję.
Przewodniczącą została Edyta Szczupak. W skład Zarządu weszli również:Jadwiga Galaś, Bożena Jaszczowska i Jarosław Kusyk.
Komisja Rewizyjna to Tomasz Obłoj, Maria Giluk i Wanda Nalewaj.
Nowo wybranym władzom gratulujemy i życzymy wytrwałości.

Nowości


Archiwum