Produkujemy z troską o przyrodę, 
                  żywimy dbając o ludzkie zdrowie 

Walne Zagromadzenie

25-02-2018
10 marca 2018 r godzina 12.00 Dolice 73-115, Kolejowa 20
Tegoroczne Walne Zgromadzenie jest spotkaniem sprawozdawczo wyborczym.Zostaną wybrane władze na następna kadencję.Bardzo ważny jest więc udział wszystkich członków w tym spotkaniu.
Rozwój rolnictwa ekologicznego, stabilność dobrych przepisów i powiększanie rynków zbytu w duzej mierze zależy od naszego zaangażowania.Potrzebna jest współpraca z innymi organizacjami i to nie tylko na szczeblu krajowym.
Kazdy, kto chociaż trochę chce i moze poświęcić swój czas dla dobra wspólnego, jest bardzo potrzebny, aby Stowarzyszenie rezalizowało swój statutowy cel.
Do zobaczenia!
Nowości


Archiwum