Produkujemy z troską o przyrodę, 
                  żywimy dbając o ludzkie zdrowie 

Spotkanie międzypokoleniowe rolników.

03-11-2017
Grzybów, 1-3.12.2017r
Weź udział w Międzypokoleniowym spotkaniu rolników na Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym w Grzybowie, które zgromadzi kilkadziesiąt przedstawicielek i przedstawicieli organizacji rolników ekologicznych i rodzinnych gospodarstw rolnych, producentów żywności i mieszkańców wsi. Na spotkanie zapraszamy doświadczonych rolników oraz  rolników początkujących,  którzy chcą tworzyć nowy system żywności w oparciu o koncepcję suwerenności żywnościowej. Uczestnicy spotkania będą dzielić się swoimi doświadczeniami i  rozważać możliwości współpracy.  Wszystko to w celu oddziaływania na politykę publiczną i rzeczywistość gospodarczą, tak  aby wspierała bardziej sprawiedliwy i zrównoważony rozwój wsi i gospodarstw rolnych. Globalnych ruch suwerenności żywnościowej to miliony drobnych rolników i rolniczek, chłopek i chłopów, którzy na całym świecie podnoszą swój głos w obronie tradycyjnego życia wsi, małych rodzinnych gospodarstw i  modelu upraw korzystnie wpływających na lokalne środowisko. Postulują wspieranie lokalnych rynków produkcji żywności i jej zbytu, tworzenie krótkich łańcuchów dystrybucji i ścisłego łączenia konsumentów z producentami, miasta ze wsią. Ruch suwerenności żywnościowej o wielobarwny, międzykulturowy ruch rolników, których łączy przywiązanie do swojej ziemi, dbałość o nią, a także poczucie odpowiedzialności wobec kolejnych pokoleń i innych stworzeń zamieszkujących Ziemię. Grudniowe spotkanie w Grzybowie ma służyć integracji członków ruchu i osób zainteresowanych współpracą w ramach koncepcji suwerenności żywnościowej, a także poszukiwania sposobów realizacji naszych wspólnych potrzeb. Podczas spotkania planujemy również dobrze się bawić. Termin i miejsce: 1-3.12.2017, Grzybów, gmina Słubice, woj. mazowieckie. Program: wydarzenia dostępny jest na naszej stronie i w załączniku. Finansowanie: Organizatorzy pokrywają koszty noclegów, wyżywienia podczas spotkania oraz podróży do Grzybowa. Przewidziana jest wpłata od uczestników 20zł na poczet organizacji zabawy sobotniej z kapelą ludową z Grzybowa. Zgłoszenia: Prosimy o rejestrację uczestnictwa w formularzu online do 5 listopada 2017 roku. W celu bliższego zapoznania się z założeniami ruchu Suwerenności Żywnościowej zachęcamy do lektury pierwszej deklaracji Nyeleni z 2007 roku ogłoszonej w Mali przez kilkuset rolników  i chłopów z całego świata oraz deklaracji Europejskiego Forum Nyeleni z 2011 roku, a także inne materiały zawarte na naszej stronie internetowej. Polski oddział ruchu na rzecz suwerenności żywnościowej Nyeleni Polska zrzesza już kilkudziesięciu członków: rolników, gospodarzy, producentów żywności, ale także kooperatywy, badaczy i naukowców  oraz różne organizacje społeczeństwa obywatelskiego pracujące na rzecz zmiany  systemu żywności. Masz pytania? Napisz na nyelenipl@gmail.com Organizatorami spotkania jest Grupa Koordynacyjna Nyeleni Polska i Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Partnerem wydarzenia jest Ekologiczny Uniwersytet Ekologiczny w Grzybowie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści wyrażone w tym materiale odpowiada wyłącznie Instytut Globalnej Odpowiedzialności i Nyeleni Polska. Opinie te w żadnym wypadku nie wyrażają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej
Nowości


Archiwum