Produkujemy z troską o przyrodę, 
                  żywimy dbając o ludzkie zdrowie 

Via Campesina

28-07-2017
VII Międzynarodowa Konferencja w Kraju Basków
Polska delegacja na zgromadzeniu 200-milionowego ruchu chłopskiego La Via Campesina w Hiszpanii, w Kraju Basków

W konferencji po raz pierwszy wzięły udział przedstawicielki Polski, Edyta Jaroszewska-Nowak (Stowarzyszenie EKOLAND Zachodniopomorskie) oraz Joanna Bojczewska (Nyeleni Polska). Okazało się, że problemy które dotykają mieszkańców Ameryk, Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu są nie tylko zbieżne z naszymi w Polsce, ale powodowane przez te same mechanizmy.“Żywimy ludzi i budujemy ruch by zmienić świat” Euskal Herria - Kraj Basków, 16-24 lipca 2017


Delegaci La Via Campesina zebrani na VII Międzynarodowej Konferencji deklarują że wyżywią ludzi i zbudują ruch by zmienić świat.
Pomimo że, korporacje zagrabiają i monopolizują większość żyznych ziem uprawnych i wód, dysponują ogromnym kapitałem finansowym i kredytowym, to chłopi produkują dwie trzecie żywności konsumowanej przez ludzi - rodziny, wspólnoty i społeczeństwa. Robią to jednak w coraz trudniejszych warunkach.

Megafuzje pomiędzy największymi korporacjami i nieuczciwe umowy handlowe prowadzą do spadku opłacalności produkcji chłopskiej. Niezrównoważone i nieodpowiedzialne technologie i formy produkcji, takie jak GMO, przemysłowa produkcja zwierząt, monokultury powodują pogłębianie problemu głodu, zanieczyszczenie środowiska, niszczenie lokalnych społeczności chłopskich. W wielu krajach widzimy wzrost nienawiści, rasizmu, fundamentalizmu religijnego, ksenofobii. Łamane są prawa człowieka i w szczególności prawa kobiet.
Stoimy w obliczu kryzysu - systemów żywnościowych, rynków, pracy, zdrowia ludzkiego, klimatu i naszej Matki Ziemi. Kryzysu, który ukrywają skorumpowane rządy i media zależne od interesów globalnego kapitału.

Destabilizacje rynków, zmiany klimatyczne i konflikty zbrojne podsycane przez ponadnarodowy kapitał, zmuszają ludzi do masowych migracji w poszukiwaniu bezpieczniejszego życia i pracy.
W La Via Campesina stajemy w obronie tych najsłabszych i najbardziej pokrzywdzonych ludzi, którzy nie mają nigdzie swojej reprezentacji. Od 1993 roku, zaczynając od 46 organizacji, powiększyliśmy nasz ruch do 200 milionów członków z 164 związków rolniczych, z 79 krajów. Nasza kadra aktywistów-tłumaczy umożliwia nam komunikację w więcej niż 20 językach, w tym mniejszościowych by nikt nie pozostał niesłyszany. Opieramy naszą wizję na Suwerenności Żywnościowej, agroekologii, współpracy mieszkańców miast i wsi i odnowie lokalnych systemów żywnościowych. Modelu, który dostarczy zdrowej żywności produkowanej z poszanowaniem środowiska, po dostępnej cenie dla mieszkańców miast i zapewniającej godziwe wynagrodzenie dla jej producentów.

Agroekologia chłopska jest stylem życia i sposobem produkcji.
Agroekologia wychodzi poza produkcję żywności: ukorzeniona jest w głębokiej relacji z naturą, chroni i kultywuje tradycje i wiedzę naszych przodków. To oni selekcjonowali i ulepszali nasiona przez pokolenia. Nasiona są naszym dziedzictwem, początkiem dla żywności i życia.
Mamy już 60 szkół agroekologii na całym świecie. Miliony chłopów w Amerykach, Azji, Afryce i Europie już w prowadza agroekologiczne metody upraw. Bronimy naszych praw do nasion i do ziemi, a poprzez agroekologiczne metody odżywiania ziemi, ochronę lasów i łąk odwracamy dramatyczne zmiany klimatyczne do których przyczyniają się rządy, korporacje i ich fałszywe alternatywy, takie jak “zielona ekonomia”, geoinżynieria, olbrzymie fermy solarne i wiatrowe, biotechnologia i inne. Musimy zjednoczyć się w masowym oporze zapewnić silne narzędzia dla tworzenia alternatywy.
Nie możemy walczyć w pojedynkę.
Nie jesteśmy już większością w naszych krajach. Musimy zatem mobilizować się na poziomie międzynarodowym. Siła naszego ruchu jest w solidarności, wzajemnym poszanowaniu, różnorodności i równości. Na wszystkich poziomach naszych struktur i współpracy aktywnie włączamy kobiety i młodzież. Stawiamy za priorytet autonomię naszego ruchu. Różne kraje oficjalnie zaakceptowały już ideę suwerenności żywnościowej i włączyły ją w swoje prawo i konstytucje. Mamy mocny wpływ na korzystne reformy rolne i wzmacnianie lokalnych rynków chłopskich. Po dwóch dekadach ciężkiej pracy mamy przygotowaną Deklarację Praw Chłopów, której realizacja pozwoli na zmianę świata. Wierzymy że lepszy świat jest możliwy i że zrobimy to razem.

More: https://viacampesina.org/en/what-are-we-fighting-for/human-rights/peasants-right-resources/
Nowości


Archiwum