Produkujemy z troską o przyrodę, 
                  żywimy dbając o ludzkie zdrowie 

Wraca problem z GMO

10-04-2017
21 kwietnia 2017r o godzinie 10 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Komisji Środowiska.
Rząd skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizamach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
Niestety różni się on bardzo od projektu ustawy obiecywanego przez PiS przed wyborami, który implementował Dyrektywę 2002/18(wprowadzał rejestry zamierzonego uwolnienia GMO w celach doświadczalnych), ale równocześnie  zakazywał upraw komercyjnych roślin GMO.
Obecnie prcedowany projekt zakłada możliwość tworzenia stref do upraw roślin GMO w każdej gminie.
Jest naukowo i empirycznie udowodnione, że nie ma możliwości współistnienia upraw GMO i naturalnych.Projekt natomiast zakłada, że strefy do upraw roślin GMO będą mogły istnieć jeśli zgodzą się na to właściciele nieruchomości położonych w odległości 3 km od planowanej plantacji GMO.


Nowości


Archiwum