Produkujemy z troską o przyrodę, 
                  żywimy dbając o ludzkie zdrowie 

WALNE ZGROMADZENIE

13-02-2017
1.03.2017r godzina 16 w Kluczkowie
Walne Zgromadzenie Zachodniopomorskiego Oddziału Stowarzyszenia EKOLAND odbędzie się 1.03.2017r o godzinie 16 w Świetlicy Wiejskiej w Kluczkowie.
program zebrania:

1.Otwarcie Zebrania(Przewodnicząca Zarządu)
2.Wybór Przewodniczącego Spotkania
3Wybór Komisji Skrutacyjnej
4.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
5.Sprawozdanie z działalności Zarządu
6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7.Dyskusja i głosowanie nad absolutorium
8.Prezentacja działalności organizacji Via Campensina( Zaproszeni goście) 9.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
10.Głosowanie nad wnioskami i uchwałami

Po zebraniu spotkanie integracyjne podczas wspólnej kolacji. Mile widziane własne wypieki:)
Nowości


Archiwum