Jak sprzedawać produkty przetworzone w gospodarstwie?

10-01-2017
Od 1 stycznia 2017r obowiązuje ustawa ułatwiajaca sprzedaż żywnosci od rolnika.
Aby rozpocząć rolniczą sprzedaż detaliczną( dotyczącą produktów przetworzonych) należy 30 dni wcześniej zgłosić się do Inspektoratu Sanitarnego( jeśli chcemy wytwarzac produkty pochodzenia roślinnego) lub Weterynarii ( jeśli przetwórstwo dotyczy produktów pochodzenia zwierzęcego lub mieszanych).
Składamy wniosek o wpis do rejestru( nie jest wymagane zatwierdzanie zakładu). TU można pobrać wzór wniosku do weteryrarii..Do wniosku załacznikami są dowod wpłaty opłaty skarbowej 10zł oraz zaświadczenie o nadaniu numeru ewidencyjnego dla gospodarstwa rolnego.
Po 30 dniach możemy zacząć sprzedawać produkty wytworzone w min.50% z własnego surowca. Do osiągnięcia kwoty 20.000 tysięcy rocznie taka sprzedaż nie jest opodatkowana, powyżej tej kwoty obowiązuje 2% podatek obrotowy.
W prosty sposób rejestrujemy dochód ze sprzedaży( np. w zeszycie )
Wymogi sanitarno-higieniczne dotyczące pomieszczeń, które służą jako pomieszczenia mieszkalne( czyli kuchnia w domu rolnika) są zawarte w Rozporządzeniu 852/2004 w załączniku II, rozdział III. Są to wymogi bardzo uproszczone. Jeśli ktoś chce wytwarzać produkty w osobnym budynku( np.letnia kuchnia) obowązuje go rozdział II tego załącznika.Ministerstwo planuje wydanie rozporządzenia o złagodzeniu tych wymogów, ale to wymaga notyfikacji UE i może potrwać.
Niestety nie możemy jeszcze sprzedawać tych produktów do sklepów, restauracji i stołówek mimo, że Sejm przyjął poprawkę rozszerzającą definicję rolniczej  sprzedaży detalicznej. Niestety poprawka zmieniła tylko prawo podatkowe, a nie zmieniła ustawy o bezpieczeństwie żywnosci. 
Dobra wiadomość jest taka, że Minister Kowalczyk obiecał na spotkaniu z rolnikami i konsumentami, że prawo zostanie poprawione do końca lutego bieżącego roku.
Warto też zapoznać się z unijnym Rozporządzeniem dotyczącym umieszczania na etykietach informacji o wartościach odżywczych.Szczególnie ważny jest artykuł 16 punkt 13.


Tekst Ustawy


Rozporządzenie 852/2004 


Nowości


Archiwum