Ustawa o nasiennictwie bez zakazów GMO

03-12-2016
2 grudnia 2016 przyjęto nowelizację ustawy o nasiennictwie, w której zabrakło zakazu obrotu i wpisywania do rejstru nasion GMO.
Wspomniany projekt przeczy wieloletnim obietnicom PiSu, który niejednokrotnie deklarował wprowadzenie bezwarunkowego zakazu upraw GMO.
Jest niezgodny z Ramowym Stanowiskiem Rządu RP, które mówi, że Polska ma być krajem wolnym od GMO. Łamie konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia i środowiska, wolności i własności.
Poprawki zgłaszane przez Kukiz'15, które zostały odrzucone głosami PiS,
były przez PIS zgłaszane do ustawy o nasiennictwie w 2012 roku!

posiedzenie Komisji Rolnictwa 
Nowości


Archiwum