sprzeciw organizacji rolniczych

03-12-2016
Nowy projekt roporządzenia dotyczący produkcji ekologicznej nie zyskał aprobaty środowiska rolniczego.
Od 2012 r. Komisja Europejska prowadziła przegląd prawa dotyczącego produkcji ekologicznej i w 2014 r. zaproponowała nowy projekt rozporządzenia, nad którym nadal prowadzone są prace.

Organizacje rolników i firmy z sektora rolnictwa ekologicznego były zaniepokojone planowanymi zmianami i zgłaszały uwagi.

4 lata pracy, wyjazdów, ekspertów, pism, spotkań nie doprowadziły do dobrego rezultatu. Wreszcie środowisko rolnictwa ekologicznego mówi jasno: "NIE" dla nowego projektu rozporządzenia, który nie będzie wspierał dalszego rozwoju produkcji ekologicznej.

18 organizacji rolników ekologicznych z 15 krajów w dniu 2 grudnia br. przesłało list do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Oczywiście nie wiemy co zdecyduje Komisja Europejska, być może wycofa wniosek, być może zmieni podejście.
Kilka dni temu 190 !!! firm i organizacji niemieckich podpisało list do Christiana Schmidta, ministra ds żywności i rolnictwa, z apelem, by nie wyrażał na zgody na to rozporządzenie podczas głosowania Rady ministrów UE w dniach 12-13 grudnia.
Dzisiaj wydaje się, że - ponieważ nie osiągnięto zgody w trialogu - głosowanie nie odbędzie się.

  Dorota Metera, Vice-Przewodnicząca Rady Grupy IFOAM EU
Nowości


Archiwum