Produkujemy z troską o przyrodę, 
                  żywimy dbając o ludzkie zdrowie 

Sprzedaż bezpośrednia w Senacie

15-04-2015
Czy rolnicy bedą mogli sprzedawać produkty przetworzone w gospodarstwach?
Prace w Senacie nad projektami aktów prawnych dotyczącymi sprzedaży bezpośredniej:
Posiedzenie z dnia 14.04.2015r z godziny 15.00 

Posiedzenie z dnia 14.04.2015r z godziny 19.00   
 
Nowości


Archiwum