Produkujemy z troską o przyrodę, 
                  żywimy dbając o ludzkie zdrowie 

Zmiana ustawy o podatku dochodowym

11-04-2015
9.04.2015r Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie gospodarczej.
Zmiana ustawy miała umożliwić rolnikom sprzedaż produktów przetworzonych bez konieczności zakładania działalności gospodarczej. Niestety nie przyjęto proponowanych poprawek, które faktycznie spowodowałyby pojawienie się w sklepikach produktów wysokiej jakości bezpośrednio z gospodarstwa.Rolnik będzie mógł sprzedać swoje produkty TYLKO we własnym gospodarstwie i na targowiskach (ale nie zadaszonych!). Trudno zrozumieć brak rekomendacji Rządu dla poprawki umożliwiającej sprzedaż tych produktów w sklepikach a jeszcze trudniej pojąć dlaczego nie można będzie prowadzić tej sprzedaży na targowiskach usytuowanych w budynkach lub ich częściach.. Wygląda na to, że dobrze rozwijający się Biobazar na Żelaznej w Warszawie stanie się NIELEGALNY!
Nowości


Archiwum