Produkujemy z troską o przyrodę, 
                  żywimy dbając o ludzkie zdrowie 

Apel o poparcie

01-04-2015
Prosimy o podpisanie i wysłanie poparcia dla rolniczych postulatów.
Premier Rządu RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
fax: +48 (22) 694 70 53
e-mail: sprm@kprm.gov.pl


List otwarty do Premiera i Rządu RP

Popieram poniższe postulaty rolników i domagam się SZYBKIEJ ich realizacji dla dobra polskiej wsi, rolników i konsumentów. Nie jest prawdą, że głównym powodem protestów rolników są żądania finansowe. Walczymy wspólnie o zmianę polityki rolnej i dobre ustawodawstwo dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski.
Domagamy się:
1. Ustawy zapobiegającej wyprzedaży ziemi obcokrajowcom.
2. Umożliwienia rolnikom sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych.
3. Ustawowego zakazu obrotu i uprawy GMO.
4. Kompleksowej i długoletniej polityki rolnej oraz odzyskania kontroli nad przetwórstwem rolno-spożywczym i rynkiem wewnętrznym.
5. Zmiany regulacji ustawowych w obszarze szkód łowieckich w sposób zapewniający rolnikom rekompensatę poniesionych strat.
6. Powołania Komisji Dialogu Społecznego ds. rolnictwa (strona rządowa, rolnicy, przedsiębiorcy)

dokument do ściągnięcia TU
Nowości


Archiwum