Produkujemy z troską o przyrodę, 
                  żywimy dbając o ludzkie zdrowie 

TAK DLA DOBREJ ŻYWNOŚCI

16-02-2015
17.02.2015r ze Swidwina do Warszawy rusza kolumna.
NIE dla GMO! NIE dla GRABIEŻY ZIEMI! TAK dla DOBREJ ŻYWNOŚCI! To najważniejsze postulaty uczestników kolumny, która rusza 17 lutego do Warszawy ze Swidwina.
Zachodniopomorscy rolnicy niemal nieprzerwanie od trzech lat prowadzą czynną akcję protestacyjną. Porozumienia i ustalenia podpisane z rządem nie są realizowane, co prowadzi do bankructwa rolników, utraty ziemi rolnej i pozbawienia konsumentów polskiej żywności. Dobra polska żywność jest eksportowana za granicę po niskich cenach, a skażona żywność zagraniczna poprzez sieci supermarketów jest sprzedawana w Polsce.
Domagamy się:
1. Ustawy zapobiegającej wyprzedaży ziemi obcokrajowcom.
2. Umożliwienia rolnikom sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych.
3. Ustawowego zakazu obrotu i uprawy GMO.
4. Kompleksowej i długoletniej polityki rolnej oraz odzyskania kontroli nad przetwórstwem rolno-spożywczym i rynkiem wewnętrznym.
5. Zmiany regulacji ustawowych w obszarze szkód łowieckich w sposób zapewniający rolnikom rekompensatę poniesionych strat.
6. Powołania Komisji Dialogu Społecznego ds. rolnictwa.(strona rządowa, rolnicy, przedsiębiorcy)
Polityka rządu doprowadziła do upadku przemysłu, przejęcia przez obcy kapitał przetwórstwa i handlu.
Protesty górników, pielęgniarek, stoczniowców, niepełnosprawnych, nauczycieli, taksówkarzy, pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości i innych oburzonych Polaków mają jedno źródło- politykę rządu, który nie dba o interesy swoich obywateli i działa na szkodę Narodu Polskiego. Sytuację może zmienić tylko wspólne działanie wszystkich, którzy nie chcą biernie patrzeć na rozbiór naszej Ojczyzny
Wzywamy! Przyłączcie się do wspólnych protestów. Poprzyjcie nas dla wspólnego dobra na trasie protestu zjazdu gwiaździstego do Warszawy. Wyruszamy ze Świdwina 17.02.2015r. o godzinie 10.00 Jeśli nie możesz być z nami, a chcesz pomóc-wesprzyj nas finansowo.
Numer konta 57 2030 0045 1110 0000 0273 4770 z dopiskiem PROTEST ROLNIKÓW
Nowości


Archiwum