Walne Zgromadzenie

26-01-2015
Wybrano nowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
Walne Zebranie członków Oddziału odbyło się w Rawiczówce
Zarząd i Komisja Rewizyjna złożyły sprawozdanie ze swojej działalności i uchwałą Walnego uzyskaly absolutorium. 
W wyniku wyborów wyłoniono nowe władze. Protokół z zebrania dostepny jest w biurze Ekolandu.
W spotkaniu wzięli udział, orócz członków Ekolandu, zaproszone osoby: przedstawicielka firmy skupującej warzywa ekologiczne, która zaproponowała rolnikom kontraktację ogórka gruntowego oraz przedstawiciele  Fundacji Polskie Pola.
Nowości


Archiwum