Walne Zgromadzenie

13-01-2015
Walne spotkanie członków odbędzie się 24 stycznia(sobota).
W tym roku coroczne spotkanie członków Ekolandu zachodniopomorskiego odbędzie się w Rawiczówce.
Początek spotkania o 14. Jak co roku po obradach proponujemy wspólną kolację koszyczkową(każdy przywozi coś ze swoich specjałów).Dla chętnych możliwość noclegu(wczesniejsze  rezerwacje u gospodyni).


Szczegolowy program spotkania :
1 Otwarcie zebrania.
2 Stwierdzenie kworum.
3 Wybór przewodniczącego zebrania.
4 Wybór protokolanta zebrania.
5 Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
6 Wybór komisji uchwał i wniosków.
7 Przyjęcie porządku obrad.
8 Sprawozdanie finansowe i merytoryczne Zarządu za 2014 rok.
9 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2014 roku.
10 Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
11 Przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
12 Zgłaszanie kandydatur do zarządu i komisji rewizyjnej.
13 Przerwa w obradach.
14 Wybór zarządu i komisji rewizyjnej./głosowanie/
15 Ogłoszenie wyników głosowania.
16 Informacja o ukonstytuowaniu się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
17 Dyskusja i wolne wnioski.
18 Przyjęcie uchwał i wniosków.
19 Wybór Delegatów na Walne Zgromadzenie Ekolandu Głównego.
20 Zakończenie obrad.
Nowości


Archiwum