Wyjazd studyjny 2014

23-06-2014
W dniach 10.06-13.06 rolnicy ekologiczni byli na corocznym wyjeździe szkoleniowym.
Wyjazd w okolice Łowicza został zorganizowany przez Barzkowicki Ośrodek Doradztwa Rolniczego we współpracy z Ekolandem.
W gospodarstwie Sylwestra Janika w Dąbrowie można było zapoznać się z produkcją mleka od krów i kóz oraz wyrobami wytworzonymi w gospodarstwie.W gospodarstwie prowadzona jest również edukacja młodzieży z okolicznych szkół.
Po wstępnych trudach podróży zawitaliśmy do Uniejowa, aby w tutejszych termach odświeżyć ciało i umysł.
Odświeżeni ruszyliśmy do gospodarstwa w Krzętowie. Prowadzona jest tam hodowla owcy polskiej prymitywnej, jest też kilka kóz.
Gospodarstwo prowadzi działalność agroturystyczną oraz organizuje inne imrezy okolicznościowe.
Następnie odwiedziliśmy gospodarstwo Krzysztofa Rzeźnickiego w Kazimierzowie produkujące borówkę amerykańską i jagodę kamczacką.
Owoce borówki są zbierane i pakowane do sprzedaży w karaju i za granicą. Poszukuje się możliwości wytwarzania soków w gospodarstwie.
Zostaliśmy zakwaterowani w ośrodku Zacisze w Łowiczu. Zaprezentowała się forma Ekodardpol z produktami o nazwie "plonochrony" , które odżywiają rośliny poprzez liście jednocześnie utrudniając rozwój patogenów.W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel jednostki certyfikującej Agrobiotest, która współpracuje z naszym stowarzyszeniem Ekoland.
Wizyta w Instytucie Sadownictwa- Oddział Warzywnictwa,uprawa warzyw ekologicznych.
Obejrzeliśmy uprawy polowe z możliwością wykorzystania nawożenia i ochrony warzyw za pomocą ściółkowania międzyrzędzi nawozami zielonymi( drobno pocięta zielonka z traw i koniczyny).
W tym samym dniu zwiedziliśmy zespół pałacowo-parkowy w Nieborowie,muzeum wsi łowickiej w Maurzycach i muzeum ludowe w Sromowie.
W Skierniewicach złożyliśmy wizytę w sadzie doświadczalnym, gdzier prowadzi się doświadczenia nowych odmian drzewek owocowych na podkładkach starych odmian.
Zwiedziliśmy też gospodarstwo sadownicze p.Sumińskiego w Skierniewicach, w którym prowadzi się doświadczenia na wysokich, nie przycinanych drzewach.
Wyjazd był niezwykle interesujący i dał możliwość zapoznania się z różnymi technologiami produkcji ekologicznej w innych regionach kraju.
 
Nowości


Archiwum