Produkujemy z troską o przyrodę, 
                  żywimy dbając o ludzkie zdrowie 

Sprzedaż bezpośrednia

17-03-2014
Wciąż trwają nasze starania o umożliwienie rolnikom sprzedaży produktów przetworzonych z własnych surowców.
W dniu 13 marca 2014 r odbyło się posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej do spraw legislacyjnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych. Na posiedzeniu zostało przedstawione stanowisko naszego Stowarzyszenia.
 Tu można zapoznac się z    transmisją: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#07099A5A091016C4C1257C91003D480B
Nowości


Archiwum