Odbyło się Walne Zebranie Członków

11-02-2014
8 lutego w gospodarstwie Eli i Wojtka Pilchów w Dargosławiu członkowie Ekoland spotkali się na corocznym Walnym Zebraniu.
W ciepłej, domowej atmosferze racząc się przysmakami kuchni ekologicznej członkowie Zachodniopomorskiego Ekolandu dyskutowali o strategii działania na bieżący rok. Zatwierdzono bilans, sprawozdanie finasowe i przyjęto plan pracy na rok 2014. Jednym z ważniejszych tematów jest nowy projekt PROW na lata 2014-2020, który ma bardzo niekorzystne zapisy zagrażające rozwojowi rolnictwa ekologicznego w naszym województwie.Trwają konsultacje społeczne tego projektu, jeszcze do 14 lutego można składać uwagi na specjalnych formularzach udostepnionych na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Walne Zgromadzenie podjęło dwie uchwały i dwa wnioski.Zdecydowano o utrzymaniu dotychczasowej wysokości składki członkowskiej. Osoby chętne zawsze mogą wesprzeć działania Stowarzyszenia poprzez przekazanie darowizny na cele statutowe.
Walne zdecydowalo o zorganizowaniu tegorocznego wyjazdu studyjnego do województwa Warmińsko- Mazurskiego i na Chorwację do gospodarstw zajmujących się winiarstwem- jeśli będzie taka możliwość.
Protokół z Zebrania będzie dostepny w Biurze Ekolandu w Świdwinie.

Wieczorną część spotkania umilił nam wibracjami oraz dzwiękiem gongów i mis tybetańskich Gong Man czyli Witek Jabłoński.Nowości


Archiwum