Żywność Lokalna Nielegalna?

11-02-2014
Trwa batalia o zmianę przepisów regulujących sprzedaż produktów wytwarzanych w gospodarstwach.
Nieustają nasze wysiłki zmierzające do zmiany przepisów odnośnie przetwórstwa w gospodarstwach. Chcemy, aby była możlwiość wprowadzania do obrotu produktów wytworzonych w kuchni rolnika z własnych surowców. Przepisy sanitarne powinny być stosowane w ograniczonym zakresie i zależeć od skali i sezonowości produkcji.
Tu można zobaczyć reportaż z wydarzenia w Szczecinie.
Nowości


Archiwum